ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
816
01 พ.ย. 2554
302 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
881
25 ต.ค. 2554
303 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
854
25 ต.ค. 2554
304 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
836
20 ต.ค. 2554
305 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
848
20 ต.ค. 2554
306 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
861
03 ต.ค. 2554
307 ประกาศรับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
857
21 ก.ย. 2554
308 งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
910
04 ก.ค. 2554
309 ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
865
01 ก.ค. 2554
310 งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
932
06 มิ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33