ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ กีรออาตีส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
26 ก.พ. 2563
112 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
565
21 ก.พ. 2563
113 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
559
20 ก.พ. 2563
114 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
548
04 ก.พ. 2563
115 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
31 ม.ค. 2563
116 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
31 ม.ค. 2563
117 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
573
28 ม.ค. 2563
118 ประกาศ ช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
517
30 ธ.ค. 2562
119 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
521
27 ธ.ค. 2562
120 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
571
17 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33