ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศรายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
29 ต.ค. 2556
272 ประชาสัมพันธ์ยื่นแบบและชำระภาษีประจำ ๒๕๕๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
24 ต.ค. 2556
273 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
607
15 ก.ย. 2556
274 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
584
12 ก.ย. 2556
275 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
739
05 ก.ย. 2556
276 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ปีพ.ศ. 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
650
01 ส.ค. 2556
277 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2556
610
26 ก.ค. 2556
278 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2556
593
26 ก.ค. 2556
279 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
594
12 มิ.ย. 2556
280 ประกาศใช้แผนสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
571
12 มิ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33