ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
495
13 เม.ย. 2563
62 ประกาศแผนปฏิบัติตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
479
07 เม.ย. 2563
63 แจ้งส่งรายการทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
479
26 มี.ค. 2563
64 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
509
26 มี.ค. 2563
65 ประกาศ งดกิจกรรมและโครงการต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
528
24 มี.ค. 2563
66 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
13 มี.ค. 2563
67 แนวทางประหยัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
497
11 มี.ค. 2563
68 ประกาศรับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ กีรออาตีส่งเสริมสุขภาพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
26 ก.พ. 2563
69 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
21 ก.พ. 2563
70 ประกาศรายชื่อประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
524
20 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28