ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
09 ธ.ค. 2563
62 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
09 ธ.ค. 2563
63 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
531
09 ธ.ค. 2563
64 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
10 พ.ย. 2563
65 รับลงทะเบียนแสดงตน เข้าร่วมประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
562
02 พ.ย. 2563
66 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
526
30 ต.ค. 2563
67 รายงานสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬาอบต.สะเอะ ปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
547
06 ต.ค. 2563
68 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
554
01 ต.ค. 2563
69 การประกาศใช้ พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
607
30 ก.ย. 2563
70 ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูปสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
637
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33