ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 การประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปล
39
21 ธ.ค. 2564
22 ผลการประเมิน ITA องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
09 ธ.ค. 2564
23 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 พ.ย. 2564
24 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 พ.ย. 2564
25 รายชื่อผู้ป่วยติดเตียงตำบลสะเอะ ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
09 ต.ค. 2564
26 แบบประเมินความพึงพอใจ เดือน เมษายน - กันยายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ต.ค. 2564
27 ระเบียบกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ดาวน์โหลดเอกสาร
519
10 ส.ค. 2564
28 มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ดาวน์โหลดเอกสาร
523
10 ส.ค. 2564
29 มาตราการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา ดาวน์โหลดเอกสาร
530
10 ส.ค. 2564
30 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
13 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33