ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
512
10 ก.พ. 2564
12 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก ดาวน์โหลดเอกสาร
491
30 ธ.ค. 2563
13 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
09 ธ.ค. 2563
14 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
09 ธ.ค. 2563
15 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
498
09 ธ.ค. 2563
16 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
10 พ.ย. 2563
17 รับลงทะเบียนแสดงตน เข้าร่วมประชุมสามัญสภาเด็กและเยาวชน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
02 พ.ย. 2563
18 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
30 ต.ค. 2563
19 รายงานสถิติการใช้สนามกีฬา/ลานกีฬาอบต.สะเอะ ปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
510
06 ต.ค. 2563
20 รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28