ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
23
07 เม.ย. 2565
12 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 มี.ค. 2565
13 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
40
17 ก.พ. 2565
14 เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
13
04 ก.พ. 2565
15 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.พ. 2565
16 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ก.พ. 2565
17 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
28 ม.ค. 2565
18 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ม.ค. 2565
19 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
18 ม.ค. 2565
20 ประกาศ รับสมัครอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33