ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
511
04 ก.พ. 2563
72 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
490
31 ม.ค. 2563
73 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
494
31 ม.ค. 2563
74 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
539
28 ม.ค. 2563
75 ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลสนามกีฬาอบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
534
01 ม.ค. 2563
76 ประกาศ ช่องทางสำหรับรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
483
30 ธ.ค. 2562
77 ประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของ อบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
487
27 ธ.ค. 2562
78 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
537
17 ธ.ค. 2562
79 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
02 ธ.ค. 2562
80 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
02 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28