ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่1 /2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
09 เม.ย. 2561
152 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสมัยสามัญที่๔/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
523
19 ก.พ. 2561
153 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสมัยสามัญที่ 4/ 2561 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
517
19 ก.พ. 2561
154 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
516
01 ก.พ. 2561
155 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่1 /2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
01 ก.พ. 2561
156 การบริหารจัดการขยะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
557
15 ม.ค. 2561
157 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
524
12 ม.ค. 2561
158 สรุปรายงานผลการร้องเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
523
11 ม.ค. 2561
159 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
535
10 ม.ค. 2561
160 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
29 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28