ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1050
17 ม.ค. 2555
252 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1051
09 ธ.ค. 2554
253 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1061
28 พ.ย. 2554
254 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
901
24 พ.ย. 2554
255 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
863
24 พ.ย. 2554
256 รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
865
17 พ.ย. 2554
257 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
844
16 พ.ย. 2554
258 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
947
02 พ.ย. 2554
259 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
785
01 พ.ย. 2554
260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
848
25 ต.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28