ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ม้านั่งไม้เทียม ดาวน์โหลดเอกสาร
3
22 ก.พ. 2564
52 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
12 ก.พ. 2564
53 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
553
10 ก.พ. 2564
54 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ก.พ. 2564
55 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 ก.พ. 2564
56 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
25 ม.ค. 2564
57 ข้อมูลสนามกีฬา/ลานกีฬา อบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
42
20 ม.ค. 2564
58 ประกาศ มาตรการในการสร้างจิตสำนึก ดาวน์โหลดเอกสาร
526
30 ธ.ค. 2563
59 ประกาศองค์การบริหารส่ยวนตำบลสะเอะ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
10
27 ธ.ค. 2563
60 ประกาศองค์การบริหารส่ยวนตำบลสะเอะ เรื่อง มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งที่ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
27 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33