ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
824
25 ต.ค. 2554
262 ประกาศรับขึ้นทะเบียนคนพิการ ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
804
20 ต.ค. 2554
263 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
815
20 ต.ค. 2554
264 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2555-2557) ดาวน์โหลดเอกสาร
829
03 ต.ค. 2554
265 ประกาศรับสมัครหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
823
21 ก.ย. 2554
266 งบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
880
04 ก.ค. 2554
267 ประกาศคณะกรรมการเพื่อการคัดเลือกครูสอนดีและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
833
01 ก.ค. 2554
268 งบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
898
06 มิ.ย. 2554
269 งบการเงิน ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
869
05 พ.ค. 2554
270 งบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
924
11 เม.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28