ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 สื่อประชาสัมพันธ์การอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
522
22 เม.ย. 2563
102 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
536
17 เม.ย. 2563
103 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
17 เม.ย. 2563
104 ประกาศการช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
16 เม.ย. 2563
105 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านเพื่อยืนคำร้องขอรับเงินผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
551
14 เม.ย. 2563
106 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
530
13 เม.ย. 2563
107 ประกาศแผนปฏิบัติตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
511
07 เม.ย. 2563
108 แจ้งส่งรายการทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
515
26 มี.ค. 2563
109 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
544
26 มี.ค. 2563
110 ประกาศ งดกิจกรรมและโครงการต่างๆองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
24 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33