ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี ดาวน์โหลดเอกสาร
567
10 ม.ค. 2561
202 สรุปผลการวิจัย ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อบต.สะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
29 ธ.ค. 2560
203 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
570
27 ธ.ค. 2560
204 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
588
27 ธ.ค. 2560
205 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ต่อพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
572
25 ธ.ค. 2560
206 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
25 ธ.ค. 2560
207 ประกาศให้ผู้รับประเมินซื่งมีกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่พื้นที่ ต.สะเอะ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1166
25 ธ.ค. 2560
208 ประกาศเรื่อง ราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
25 ธ.ค. 2560
209 รายงานการประชุมผ๔้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
15 ธ.ค. 2560
210 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
555
19 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33