ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 นโยบายไม่รับของขวัญหรือกำนัลจากการปฎิบัติหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
06 พ.ค. 2565
2 ประกาศเรื่องวัฒนธรรมองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
28 เม.ย. 2565
3 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 เม.ย. 2565
4 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
18 เม.ย. 2565
5 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
11 เม.ย. 2565
6 ผลการพิจารณาอนุญาติก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
07 เม.ย. 2565
7 ผลการพิจารณาอนุญาติก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 เม.ย. 2565
8 ประชาสัมพันธ์ เตือนภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
10
07 เม.ย. 2565
9 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
03 มี.ค. 2565
10 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 และรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. ดาวน์โหลดเอกสาร
30
17 ก.พ. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32