ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี 2555-2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
593
01 ต.ค. 2555
292 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1039
17 ม.ค. 2555
293 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
1084
17 ม.ค. 2555
294 การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1085
09 ธ.ค. 2554
295 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
28 พ.ย. 2554
296 ประกาศเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
936
24 พ.ย. 2554
297 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
898
24 พ.ย. 2554
298 รายงานการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
898
17 พ.ย. 2554
299 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
881
16 พ.ย. 2554
300 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
974
02 พ.ย. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33