ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
25 ก.ค. 2562
92 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
25 ก.ค. 2562
93 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
25 ก.ค. 2562
94 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
507
25 ก.ค. 2562
95 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
506
25 ก.ค. 2562
96 ประกาซเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
504
22 ก.ค. 2562
97 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
485
13 มิ.ย. 2562
98 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
508
12 มิ.ย. 2562
99 รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของอบต.สะเอะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
519
04 มิ.ย. 2562
100 ประกาศเชิญเข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2564 เป็นแผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
525
21 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28