ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ดาวน์โหลดเอกสาร
479
07 ม.ค. 2562
122 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
07 ม.ค. 2562
123 ประกาศ การยื่นแบบการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน บำรุงท้องที่ และป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
514
02 ม.ค. 2562
124 การบริหารจัดการขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
573
01 ม.ค. 2562
125 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ตาม พรบ.จัดตั้ง อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
519
27 ธ.ค. 2561
126 ประกาศการออกบริการยื่นแบบประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
532
09 พ.ย. 2561
127 ประกาศสรุปผลการประชาพิจารณ์เพื่อฟังความคิดเห็นของประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
519
18 ต.ค. 2561
128 ประกาศใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ปล่อยสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
12 ต.ค. 2561
129 รายงานการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
10 ต.ค. 2561
130 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
524
08 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28