ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
539
27 ธ.ค. 2560
162 ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีป้าย 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
555
27 ธ.ค. 2560
163 ประกาศเรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561-2564 ต่อพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
544
25 ธ.ค. 2560
164 ประกาศ ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
533
25 ธ.ค. 2560
165 ประกาศให้ผู้รับประเมินซื่งมีกรรมสิทธิ์ที่ตั้งอยู่พื้นที่ ต.สะเอะ อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
1132
25 ธ.ค. 2560
166 ประกาศเรื่อง ราคาปานกลางของที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
520
25 ธ.ค. 2560
167 รายงานการประชุมผ๔้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
518
15 ธ.ค. 2560
168 ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
520
19 ต.ค. 2560
169 ประกาศเผยแพร่รายงานการประชุมสมัยสามัญที่๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
16 ต.ค. 2560
170 รายงานติดตามการบันทึกข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพของอปท.(LPA) ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
515
06 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28