ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
569
15 ก.ย. 2556
232 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
12 ก.ย. 2556
233 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
703
05 ก.ย. 2556
234 แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ปีพ.ศ. 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
619
01 ส.ค. 2556
235 ประกาศเรียกประชุมสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2556
579
26 ก.ค. 2556
236 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่3ครั้งที่1/2556
560
26 ก.ค. 2556
237 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
566
12 มิ.ย. 2556
238 ประกาศใช้แผนสามปี 2557-2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
12 มิ.ย. 2556
239 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญที่ 2ครั้งที่1/2556
577
30 พ.ค. 2556
240 ประกาศเชิญชวนรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญที่2ครั้งที่1/2556
615
30 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28