ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : มาตราการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา
  รายละเอียด : มาตราการสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้า-ออกพื้นที่จังหวัดยะลา
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 485 คน