ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียด : ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ  ประจำปีงบประมาณ 2556
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มกราคม. 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 1073 คน