ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ชำระภาษีบำรุงท้องที่ที่ค้างชำระ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ จะดำเนินการจะเก็บภาษีบำรุ่งท้องที่ที่ค้างชำระในพื้นที่บ้านบาตูบือละ หมู่ 2
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 541 คน