ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  รายละเอียด : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 535 คน