นายมะกรี ยูโซ๊ะ
นายกอบต.สะเอะ
โทร.093-2141312
นายมูซอ ดอมะ
รองนายก อบต.สะเอะ (1)
โทร.096-9657119
นายอาบัส หะมิมะดิง
รองนายก อบต.สะเอะ (2)
โทร.089-5956959
นายณรงค์ หะมะ
เลขานุการนายก อบต.
โทร.086-2993541