สถิติการให้บริการ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สถิติจำนวนผู้มาลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 6 เดือนปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 มี.ค. 2565
2 รายงานผลการวิจัยการประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของอบต.สะเอะ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
04 มิ.ย. 2562
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของ อบต.สะเอะ ประจำปี 2562 ระยะเวลา 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
491
04 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1