มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คู่มือการปฎิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 เม.ย. 2565
2 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอะ ดาวน์โหลดเอกสาร
11
07 เม.ย. 2565
3 คู่มือปฎิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 เม.ย. 2565
4 คู่มือการปฎิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
17
29 มี.ค. 2565
5 คู่มือสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
29 มี.ค. 2565
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 มี.ค. 2565
7 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(หนังสือสั่งการเกี่ยวกับการดำเนินการ เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนและขอความเป็นธรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
29 มี.ค. 2565
8 คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน(หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารบุคคลของอบต.(แก้ไขเพิ่มเติม)พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
29 มี.ค. 2565
9 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
504
05 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1